Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

532 100
89 10

E-BAŞVURU

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

E-BAŞVURU KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ


   E-Başvuru kullanıcısı ;

 • T.C. Yeşilyurt Belediyesine, verdiği talimatların yazılı talimatı yerine geçeceğini,
 • T.C. Yeşilyurt Belediyesi uygulamalarının içerik ve kapsamında önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabileceğini,
 • İşbu taahhütname çerçevesinde T.C. Yeşilyurt Belediyesi tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu,
 • E-Belediye hizmetlerini kullanırken ortaya çıkabilecek cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı hizmetin yerine getirilememesi durumunda T.C. Yeşilyurt Belediyesi'nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını,
 • E-Belediye sistemindeki bilgi ve belgeler ile resmi kayıtlardaki bilgi ve belgeler arasında uyuşmazlık olması durumunda resmi kayıtların esas alınacağını,
 • T.C. Yeşilyurt Belediyesi tarafından izah ve tavsiye edilen güvenlik önlemlerini uygulamayı, güncellemeyi, uygulamak istemediği takdirde, T.C. Yeşilyurt Belediyesi'nin sunduğu işlemlerin niteliğinde ve niceliğinde kısıtlamalara gidebileceğini,
 • E-Belediye sistemine girilecek bilgilerin ve yüklenecek belgelerin başvuru yapılan yer, iş, kişi ve konuyla ilgili ve eksiksiz olduğunu, başvuruyla ilgisiz, doğru ve yasal olmayan içerik ve bilgi girmesi halinde sorumlu olduğunu/olacağını,
 • E-Belediye sistemine yüklenecek belgelerin sadece istenilen dosya türünde olacağını,
 • E-Belediye sistemine yüklenecek PDF, TIF veya TIFF belgelerin 300 DPI, siyah beyaz ve TSE 13298 EBYS standardında belirtilen Group 4 (CCITT 6) formatında sıkıştırılmış belgeler olacağını,
 • E-Belediye sistemine yüklenecek belgelerin yan, eğik, ters olmayacağını ve okunabilir vaziyette olacağını,
 • Firma ve Expertiz için yapılacak olan E-Başvuru işlemlerinde Tüzel Kişilik seçilerek işlemlere devam edilmelidir.

  kabul eder.

  İşbu taahhütname ile E-Belediye sistemi üzerinden E-Başvuru yapan gerçek/tüzel kişi, T.C. Yeşilyurt Belediyesi'ne erişim ve E-Başvuru hizmetleri hususunda, T.C. Yeşilyurt Belediyesi'ne cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini, E-Başvuru ve yapılacak işlemlerle ilgili hangi nam altında olursa olsun herhangi bir dava açmayacağını, talepte bulunmayacağını GAYRİKABİLİ RÜCU OLARAK KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.